Hvad mulden gemmer


En spændende hobby.


Da jeg tilbage i 1976 var på en udstilling i England stiftede jeg for første gang bekendtskab med metaldetektorer for amatører. I forvejen havde jeg kun kendskab til militærets metaldetektorer. De var store, tunge og lidt klodsede, men effektive.Så det var spændende at se den nye generation af metaldektorer for almindelige mennesker. Jeg faldt i snak med en af sælgerne, og da han viste mig en sølvmønt på størrelse med en gammeldags tokrone, som han havde fundet med detektoren. Ja så var jeg “solgt” og detektoren købt.

På det tidspunkt var metaldetektoren for amatører noget helt nyt i Danmark og interessen bredte sig hurtigt. Aviserne bragte store spændene artikler om detektoren og dens muligheder.

Arkæologerne var knap så begejstret, og sloganet som: “Metaldetektoren, det er noget fanden har skabt” var ubehageligt for os amatører.

Det var ikke fair, men jeg tror at arkæologerne forlængst har indset at amatørarkæologen i dag er en god samarbejdspartner.

Det var dog ikke alle arkæologer, som havde denne negative indstilling. Da man gravede i Møllergade i Svendborg i slutningen af halvfjerserne, lånte en af mine brødre en detektor fra mig og tog til Svendborg og tilbød sin hjælp. Det var åbenbart noget nyt for dem, så han startede med at gennemsøge jord, som skulle køres væk.

Så Kaj startede med at søge i noget jord som lå på en lastvognen. Og da det viste sig at han fandt flere ting, som arkæologerne havde overset blev “skråen” vendt en ekstra gang.

Nu skulle han gå foran og sætte små pinde i jorden hvor han fandt signal. - Næste skridt var at han fik en lille skovl og instruktion om hvordan han skulle grave tingene ud. Det blev til et positivt samarbejde. Og i et interview med Svendborg Avis udtalte en af de ledende arkæologer følgende: “Metaldetektoren er sin vægt værd i guld”!


Helt fra barnsben har jeg interesseret mig for gamle ting, og som tiårig havde jeg allerede en pæn samling at stenøkser og pilespidser m.m.

Inden mekaniseringen af landbruget fandt sted blev de fleste metal oldtidsfund gjort ved at at tingene satte sig fast i en harvetand eller plov, eller de blev fundet ved at samle kartofler, hakke roer og lignende markarbejder.

Det ændrede sig totalt da landbruget i tresserne og halvfjerserne nærmest gennemgik en revolution af arbejdsmønster og maskinerne tog over.

Nu var det var slut med at hakke roer, samle kartofler eller gå bag plov og harve.

Det var slut med at høste med selvbinder.

Alle de gammeldags maskiner blev kasseret og erstattet af nye hurtige og effektive.

I dag sidder bonden i sit lune førerhus med musik i ørene og suser hen over agrene med en fart, hvor man skal løbe stærkt for at følge med.

Denne udvikling betød også at der blev pløjet op til 20 cm dybere end i gamle dage, og det vil sige at de oltidsfund som hidtil havde ligget beskyttet under plovfuren, nu pludselig kom frem i dagens lys.

Men, men bonden går ikke jo længere med næsen i jorden, så risikoen for at disse fund bliver udsat for destruktiv behandling af de moderne maskiner er uhyggelig stor.


Nu behøver det ikke at gå så galt vi har jo set et tilfælde fra Voldtofte i efteråret 2010, hvor detektorfolk fandt både guld og bronze, som tilsyneladende ikke havde taget skade af maskinerne.

Man kan så med rette spørge sig selv: Ville disse ting være blevet fundet hvis bonden kun kom på marken et par gange om året. Først med sin ti-furers plov og siden mejstærskeren?

Takket være frivillige detektorfolk blev disse kostbarheder reddet, og måske skulle der også rettes en tak til en vis hr.f…..

Jeg gik med detektor indtil begyndelsen af firserne og fandt adskillige stykker danefæ, men på grund af travlhed måtte jeg stoppe.

Man siger: At gammel kærlighed ikke ruster, så for et års tid siden fik jeg atter en detektor. Senere købte jeg en til min kone Alic og nu er vi begge medlemmer af  arkæologiforeningen “Harja”


Nov. 2011

Sidste fund: Alic fandt et spænde fra

Keltisk Jernalder på en mark i Voldtofte


2014: Vi har solgt vore detektorer til en far og 9 årig søn, og håber at de vil få ligeså  megen fornøjelse af dem som vi har haft - og gerne meget mere!Tilbage til forside


Tilbage til register   

Tilbage til Metaldetekting