I gang med ...........................  Intarsia

Det er lettere end du tror!


Redigeret 1. maj 2013.


Denne vejledning må ikke opfattes som

den endegyldige brugsanvisning, men

sådan arbejder jeg lige nu.

Jeg har kun arbejdet med projektet i godt

2 måneder, og der vil sikkert komme

nye ideer og forbedringer i

arbejdsprocessen fremover.

Indtil nu har jeg kun lavet 16x16 cms

fugleplader som vist på billedet.Du har brug for:

Værktøj: En god løvsav, og da kan jeg anbefale en Hegner LS 250 samt klinger specielt for intarsia: Niqua Fix no 3

(0,3m/m) som er en god klinge for begyndere, der findes også en lidt tyndere klinge: Niqua Fix no 1, men den har også lettere ved at knække.

Disse værktøjer kan købes hos: Hanghøj Knive: www.hanghoi.dk/

Der er her tale om ganske tynde savklinger og det er uundgåeligt at der i starten vil springe nogle stykker, så det kan anbefales at købe 3 til 4 dusin. (12 klinger for omkring 24 kr.)Leverandører af finer:

Intarsia Ringe, som har et kæmpe udvalg af finer, men ring først: Tlf.  6262 1118.

Der er brug for et sortiment finer af forskellige farver og strukturer. Man kan få et pænt udvalg for en 300 til 500 kr.


Tykkelsen af fineren er fra 0,6 til 0,8 m/m og det betyder at hvis man skal save et blad ud som vist på tegningen, vil der være stor risiko for at bladets spidser vil brække af.

Man kan mindske den risiko ved at klæbe tape på undersiden af fineren. Den metode brugte jeg også i starten, men der brækkede alligevel mindre stykker af.
Så fandt jeg på at krydslaminere fineren. Jeg limede 2 lag  finer sammen på kryds og tværs.

Det betød at jeg nu havde 2 valgmuligheder: Enten at arbejde med 1- lagsfiner og så forstærke fineren på de udsatte områder med tape, eller arbejde med 2- lagsfineren, som er langt mere stabilt og robust.

Ulemper og fordele ved at laminere fineren: Forbruget af finer stiger med 100% til gengæld får man også et langt bedre materiale at arbejde med, og det er slut med at kravle rundt om på gulvet for at lede efter små afbrækkede stykker.


Andre fordele med at laminere fineren er at man får et stærkere og tykkere materiale som betyder at man kan skære ganske tynde bladstilke ud, uden at risikere at de brækker af. (Se tegning).

Det var en af grundene til at jeg valgte 2 lagsfineren, en anden er at tykkelsen af den laminerede finer er ca.1,2 m/m og da jeg kan skære materiale helt ned til godt 1m/m på min rundsav, giver det mig mulighed at skære min egen finer.

(Mere om det senere)


En lille ulempe ved lamineringer er at grundfineren får en tilbøjelighed at blive lidt krum.

På billede billederne ses de 2 stykker finer med påført lim. Limen får fineren til at rulle sig sammen. Derfor er det nødvendigt at tape finerstykkerne sammen inden limningen. Husk at lægge avispapir på begge sider af finerene, inden de spændes mellem 2 plane brædder. Brug almindelig hvid lim.  Spændetid 3 til 4 timer.

Savbrættet set fra siden of bagfra.

Dimensioner: Længde 30 cm bredde 15 cm tykkelse af plade mindst 9 mm. Savbrættet spændes fast til bord eller høvlbænk med en skruetvinge. Savefladen skal have en hældning på 10º til højre og savningen skal være imod uret.

Der er brug for en styreplade som vist på billede.

Styrepladen bruges når et billede skal kalkeres til grundfineren. Grundfineren trykkes ind mod de 2 vinkelrette lister hvorefter kalkerpapir og tegning placeres ovenpå og tegnes af.

Efterhånden som de forskelllige dele af mønstret bliver savet ud og erstattet af en blivende finerstykke vil den kalkerede tegning forsvinde. Gentag derfor proceduren med at placere grundfineren i styrepladen og kalker de manglende streger igen.
På billedet ses et billede af en smuk fugl,

men det siger sig selv at det vil være umuligt

at gengive alle fuglens detaljer, så derfor må

man danne sig et overblik om hvordan man

vil gengive fuglen, så den ligner originalen.

Nogle detaljer skal forenkles andre undlades.
En anden vigtig ting ved savningen er at finde frem til den logiske rækkefølge af savningerne
Her er en anvisning på hvordan rækkefølgen kan være:

Start med bugen.

Find en finer som passer i farve, struktur og størrelse.

Læg det  originale billede i styrepladen. Placer det valgte finerstykke så det dækker lidt mere end bugen. På fineren anbringes et stykke dobbeltklæbende tape.


Sørg for at det originale billede er skubbet helt op imod hjørnet af styrepladen.

Derefter placeres grundfineren ovenpå, tryk på grundfineren så den dobbeltklæbende tape limes til grundfineren.

Nu skulle det valgte finerstykke være på undersiden af grundfineren. Klæb ekstra tape på finerstykket så det ikke forskubber sig under savningen.

Nu til savningen.

Bor et tyndt hul ved krydser og før savklingen igennem fineren fra undersiden som vist på billede.

Hvis savbordet er skråt til højre skal saveretningen være imod uret.

På billedet er saveretningen vist, når man er kommet frem til halen  fortsættes der ad den tykke streg tilbage til start krydset. Nøjagtigheden af savningen ad den tykke streg er ikke vigtig, da den senere bliver skjult af vingen.


Fjern tape fra undersiden af grundfineren og påfør hvid lim til hul og finerstykket sæt det ind fra undersiden af. Øverst på billedet ses en trykstok (en bræddebolt med håndtag) den bruges til at trykke fineren på plads.


Hvis det er en lidt større finerstykker som f.eks bugen vil det være klogt at spænde grundfinere mellem 2 flade plader husk papir på begge sider af fineren. Efter 10 til 15 minutter kan der arbejdes videre med savningen. (Jeg arbejder som regelen på 2 opgaver ad gangen)

Efterhånden som savningen skrider fremad vil der være streger fra den første kalkering som forsvinder f.eks. når bugen er savet ud vil den nederste del af vingen være borte, og derfor er det nødvendigt at kalkere igen.


Fortsæt nu med no 2 halen og derefter vingen.

No 4 næbbet er et af de mindre stykker og derfor vil det være smart at lave et vedhæng ind i hovedet på fuglen, så der er noget at holde på. Senere når no 5 og 6 saves vil dette vedhæng blive savet bort.


Når alle de forskellige finerstykker er sat på plads limes grundfineren til en 6 m/m 16 x 16 cm´s birketræs krydsfiner.

Smør lim på både krydsfiner og grundfineren, læg avispapir under krydsfineren ( i tilfælde af hvis der er lim på spændepladen) og over fineren.


Da der kan være lidt forskel på de forskellige

finertyper skal der lægges noget halvhårdt

materiale på oversiden af grundfineren

(en museplade fra PC er udmærket)

Det hele spændes nu mellem 2 kraftige

træplader med 4 skruetvingere, tørretid

3 til 4 timer.


Pudsning

Kanterne høvles af og pudses, dernæst skal finersiden pudses, det kan ske på flere måder med at skrabe med ziehklinge, bruge en ziehklingehøvl, men den skal være skarp, da en halvsløv ziehklingehøvl kan rive op i fineren. Man kan også bruge rystepudser evt. båndslibemaskine med forsigtighed. Den sikreste metode vil nok være en skarp ziehklinge og pudsning med håndkraft. Start med korn 100 til grovpudsningen fortsæt med korn 150 - 180, Tilsidst pudses der på langs med fineren med korn 180 eller 220.


Skygger.

Som jeg har nævnt tidligere er der flere forskellige måder at udføre intarsia på. De professionelle arbejder langt mere rationelt end amatøren. Når de f.eks. brænder skygger i brandvarmt sand er der ofte tale om et halvt hundrede finerstykker ad gangen eller langt flere.

Det foregår på den måde at han sætter fineren ned i sandet så det svides der hvor skyggen skal være og sådan fortsættes det indtil det første finerstykke har være i sandet i de 10 til 12 sekunder som er påkrævet og sådan fortsætter arbejdet.

.

På billedet foroven ses et par blomster hvor jeg har brændt skygger på. Proceduren er stort set den samme som de professionelle arbejder på, men der hvor de kan brænde en større mængde ad gangen, kan vi med denne arbejdsmetode kun brænde en brik ad gangen. Og det betyder at en gas eller varmeplade til sandet skal være tændt i længere tid


Skygger med akvarel.

En mere enkel og praktisk er at male skyggerne på med akvarelfarver. Der kan være en ulempe med akvarelfarver at fineren kan suge farven og derved ødelægge skyggevirkningen, men hvis kanterne på den udsavede finer og hullet i grundfineren har været mættet med lim bliver der dannet en spærring som akvarelfarven ikke trænger igennem.

Lad os forestille os at vi vil male skygger forneden på fuglen med den gule bug. så kan det gøres ved at man finder frem til den gule farve og tilsætter en anelse sort. Mal nu en stribe på ca. 6 m/m bredde langs med undersiden af bugen. Undgå at male ind på grundfineren. Når det er tørt (brug evt. en varmepistol) slibes der med med fint sandpapir no 240 eller finere. Det gælder om at udjævne overgangen fra den malede stribe til bugens gule farve.

Fuglens øjne kan tegnes på med en tynd spritpen, men undersøg først om lakken evt. vil opløse farven og tvære øjet ud.


Lakering.

Jeg kan anbefale Junckers møbellakker: En oliebaseret halvblank som tørrer på ca. 6 timer, den er næsten lugtefri , og der er ingen problemer med at farve fra evt. spritpen bliver opløst.

Den anden er vandbaseret, halvblank, lugtefri, tørrer i løbet af et par timer, men den vil opløse evt. farve fra spritpen.

Pladerne skal have mindst 2 gange lak med mellemslibning. Til sidst slibes de med ståluld 00 tilsat en lille klump konsistensfedt på størrelse med en stor hasselnød. Slib langs med årene på grundfineren, tør træflisen af med en blød klud og nyd svendestykket.Skær din egen finer.

Det er langt fra alle som har et træværksted med rundsav, men har man mulighed for at bruge en rundsav, kan man skære sin egen finer. Det kræver at klingen er hvinende skarp for at kunne lave et perfekt snit.

Man skal ikke kunne regne med at kunne

skære brede finerstykker, men bredder på

3 til 4 cm vil være passende til de fleste

design.

Da det skårne finerstykke kun er på ca.

1 m/m i tykkelsen, er der stor risiko for

at det forsvinder ned i saven. Derfor skal

længden af træet være omkring 50 cm.

således at man kan få fat på finerstykket

uden at komme i nærheden af klingens

tænder.

Tillbage til forside

Læs også Intarsia

Tilbage til register 


Tillbage til TræværkstedFiner:

Der er behov for et lille udvalg af finerer i med forskellige strukturer og farver, nedenstående er der vist forskellige typer.


 

   Palisander Brasilien

     Maghogni  Cuba

           Smuk finer

   Palisander Brasilien

   Zebrano

   Silky Oak Australien

             Ahorn 

       Har glemt navnet

             Padouk

             Taks

    “kassetræ”  Brasilien

          Mahogni

  Silky Oak Australian

  Amerikansk Kirsebær

     Sycamore Canada

    Osage Orange USA

           Padauk

            Cocobolo

           Purple Heart

           Snakeskin