Pilekogger af birkebark.


Tekst og billeder af

Gunnar Hønborg.
Copyright © 2011
Kopiering tilladt til privat brug.


Hvorfor bruge en masse kroner på dyrt læder til at pilekogger, når man for få kroner kan lave sig et smukt gedigent birkebarks kogger?


Birkebark er et spændende materiale, som gennem tiderne har været brugt til mange forskellige formål lige fra kurve, æsker, tagdækning, bygning af kanoer i Canada m.m.

Det er imidlertid også velegnet til fremstilling af pilekogger.


Selvom det måske ser vanskeligt ud at lave, så er det i virkeligheden

ganske enkelt og let at fremstille. Se fig. 1.


Materialer:

Der skal bruges 2 stykker birkebark i størrelse bredde 40 x højde

64 cm se fig 2, en læderrem, et spænde, tråd, lim, lidt skind til

frynser og en træ skabelon med kiler.


Men inden man kan gå videre skal der laves en skabelon. se fig. 3

Skabelonen kan laves i fyrretræ. Giv den en gang

lak for at undgå at lime bark og kogger sammen

ved udspændingen af koggeret. Det kan være en fordel at beklæde den del

af skabelonen, som kommer ind mod limningen med en tynd plastik.


Koggeret laves af 2 stykker bar, et udvendigt og et indvendigt, for

at få den fornødne tykkelse og stabilitet.

Barkens indvendige side skal vende udad på det færdige kogger.

På den indvendige foring skal barkens indvendige side vende

indad. Inden man går i gang med tilskæringen renses barkstykkerne

med en stiv børste.

Det udvendige stykke skæres af bredde som vist på fig. 2. Koggeret

skæres først af længde efter at det er samlet.


Start med at skære barken af bredde efter de angivne mål.

Derefter tages en 3 - 4 fotokopier af fig.4

Klip disse mønstre til og klæb dem på birkebarken med tapet tape

eller scotsk tape som vist på fig. 2.


A siden (hun) i venstre side og B siden (han) i højre siden.

Sørg for at A og B er vinkelret over for hinanden.


Læg barken på et fast underlag af træ og hug henholdvis A og B trekanter

og flige ud.

A trekants hullerne skal være en stregs tykkelse større ens B trekants huller.


Det kan stærkt anbefales at man laver et forsøg med pap. Når man så er dus med

teknikken, vil det være klogt at lave endnu et forsøg, denne gang med birkebark i 

fuld bredde, højde ca. 10 cm. Her skal man finde ud af hvor meget A sidens trekant

huller skal være større end B sidens.


Samlingen foregår ved at fligene på B firkanterne bøjes ind således at de kan skubbes ind i A trekanterne.

Husk at vende den indvendige barkside skal udad! Hvis firkanttungerne er for stive kan man blødgøre dem ved hjælp af dampning. Undgå at dampe hunsiden da den risikerer at rulle sammen.
Sørg for at  A og B er lige overfor hinanden, ellers får man et skævt kogger.

Når koggeret er samlet skal fligene inde i koggeret trykkes på plads (flades ud)


Derefter smøres der lim på de indvendte flige, det kan godt være lidt vanskeligt at komme til. Brug evnt. en lang maler rørompind.

Nu gælder det om at få placeret den første skabelon (med tynd plastik) så der ikke kommer uorden i fligene. Sæt næste skabelon på plads og derefter sættes de to kiler ind fra hver ende af skabelonen. Kilerne hamres med lette slag indtil samlingen på pilekoggeret er spændt ud.

Jeg foretrækker at bruge hvid lim, selvom at den skal tørre i mindst 24 timer, det skyldes at birkebarken ikke suger som f.eks træ.


Når den første limning er tør, skal den indvendige birkebark tilpasses. Den letteste måde at beregne bredden af den indvendige foring på er at tage et stykke karton af samme størrelse som vist på fig. 2. Pappet sættes ind i koggeret, de 2 skabeloner sættes i og kilerne strammes til. Mærk af med en blyant eller skær igennem pappet der hvor det overlapper.

Skær pappet til efter blyant eller skæremærkerne. Tegn den indvendige barkstørrelse af efter papskabelonen og skær barken til.

Hvis barken er stiv kan den blødgøres ved hjælp af damp.


Da det kan være vanskeligt at måle sig til den rigtige bredde af det indvendige bark, vil det være en god ide at prøve foringen til uden lin. Foring og skabelonerne sættes i og kilerne strammes til. Er den for stor kan der høvles lidt af bredden.

Fortsæt med at smøre hvid lim på den indvendige side af koggeret og sæt foringen i derefter skabelonen. (Husk plastik).Stram kilerne til og lad koggeret tørre i mindst 2 dage.

Bunden til koggeret skal være mindst 16 m/m tyk for at få en solid fastgørelse af skulderremmen.

Den sidste del af arbejdet med skindstrimler pyntesøm eller lignende vil jeg lade den enkelte om.

God fornøjelse

Gunnar Hønborg

Sand størrelse af:

Trekant = bredde 10 m/m længde 15 m/m.

Firkant = Bredde 20 m/m længde 25 m/m                                                             


                                                                                                                                


Tilbage til Bueskydning 


Tilbage til forside 

Tilbage til register