Slib en ziehklinge

Tekst og billeder af

Gunnar Hønborg.
Copyright © 2011
Kopiering tilladt til privat brug.


Ziehklingen er et af buemagerens bedste værktøjer, og måske også et af de vanskeligste at slibe. For at en ziehklinge kan skære, kræves det at ziehklingens æg er skarp og slebet i den rigtige vinkel, for derefter at blive “sat op” med et ziehklingestål.
Når man køber en ziehklinge, skal man være klar over, at den skal slibes, førend den er klar til brug.

Ziehklingen består af en tynd stålplade, af samme type som savklingestål. Den almindelige størrelse er 150x60 mm. De kommer i forskellige tykkelser fra ca. 0,5 - 0,7- 1 mm. En passende tykkelse for en buemager vil være 0,7 mm.
Inden man går i gang med slibningen anbefales det at file de skarpe hjørner lidt runde.

Til slibningen bruges en slibeklo som vist på tegning 1.Slibekloen og lister skal helst laves af hårdttræ. Der skal bruge 2 klodser a 4,5x4,5x24 cm, en liste på 14 x 15mm længden ca. 35 cm.

Klodserne spændes sammen så de er i plan, derefter bores der 2 stk 8mm huller ca. 3 cm fra enderne. Klodserne spændes sammen med 2 stk 8mm bolte, gerne med vingemøtrikker.
Hvis ziehklingens kanter er hakkede eller ru kan det være nødvendigt at file den på langs med en fladfil.Ziehklingen sættes i slibekloen som vist på tegning 2. Den skal være i samme højere end den 15mm list. Nu kan slibningen starte med en medium grov karborundum slibesten. Slib på skrå til venstre (ca. 45°). Ziehklingen skal slibes fra begge sider på skrå til venstre.
Brug en lup for at kontrollere om de langsgående ridser fra fladfilen er slebet bort. Er de det, fortsættes der med en fin karborundum slibesten.
Denne gang skal der slibes på skrå til højre. Der fortsættes indtil alle de venstregående ridser er slebet bort! Husk at slibe fra begge sider.
Efter finslibningen skal klingens kanter poleres, men først fejes ziehklinge og klo af for slibestøv.

Indtil nu har vi slebet kanten i en vinkel af 90°, men nu skal smigen ændres til 88 - 89°- Det gør vi ved at bruge den 14 mm høje list i stedet for den første 15mm liste.
Til poleringen kan der bruge Belgisk Brok eller Arkansas polersten, sidstnævnte giver den bedste polering.
Til polering med Belgisk Brok bruges der vand og til Arkansas stenen benyttes petroleum.
Da polerstenen ligger an på den ca. 1 mm lavere liste vil poleringen af ziehklingens kanter komme hurtigere.
Ziehklingen skal skiftevis poleres på kanterne og begge flader. Ziehklingen skal være i slibekloen under hele slibeprocessen.


Og - nu skal ziehklingen “sættes op“.Dertil bruges et ziehklingestål. Først fugtes ziehklingens kanter med olie, dernæst lægges den på høvlbænken så hjørnerne er henholdsvis 5 og 8 mm fra høvlbænkens kant. Ved at ziehklingen ligger på skrå i forhold til høvlbænken og ziehklingestålet bevæges parallelt til denne, vil ziehklingens kontakt til ziehklingestålet blive fordelt på 3 mm. På den måde mindskes risikoen for at få mikroskopiske grater fra stål til klinge og omvendt.
Fortsæt med at stryge ziehklingens kant med ziehklingestålet frem og tilbage i rappe bevægelser en 8 - 10 gange, hvorved den skarpe kant bliver bøjet ned. Se tegning 3 

Derefter skal ziehlingens skarpe kant bøjes tilbage.
Hold ziehklingen i venstre hånd og med ziehklingestålet i højre hånd bøjes zieklingens æg tilbage i en vinkel på 90+°, som vist på tegning 4.
Senere når skarpheden er aftaget, skal den måske stryge det dobbelte antal gange for at få æggen sat op.

Gunnar Hønborg
Copyright © 2010
Kopiering tilladt til privat brug.


Tilbage til træværksted 

Tilbage til register 

Tilbage til forside 
 

 


Sådan sliber du en ziehklinge.”


Gå ind på Youtube på : http://youtu.be/BXMaLVwezYs